Bolagsstyrning

Matra Petruleum AB är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets bolagsstyrning baseras på svensk lag och på interna regler och instruktioner.