Ledning

Maxim Barskiy
Styrelseledamot och Koncernchef

Maxim Barskiy (född 1974) har varit styrelseledamot och koncernchef för Matra Petroleum Inc. sedan 2017. Maxim Barskiy blev verkställande direktör för Matra USA 2013. Maxim har över 12 års erfarenhet inom olje- och gasindustrin. Han har MSc examen inom nationalekonomi vid St. Petersburg State University.

Innehav i Matra Petroleum AB: Innehar 50% av aktierna i Rovelo Investments Ltd, som innehar 24 895 219 aktier i Matra Petroleum.
Elena Selezneva
Chief Financial Officer (CFO)

Elena Selezneva (född 1982) har varit CFO på Matra Petroleum sedan 2017 och CFO på Matra USA sedan 2016. Hon har över sex års erfarenhet inom olje- och gasindustrin och är kvalificerad redovisningsekonom (ACCA). Selezneva har en BSc-examen inom Accounting från Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics.

Innehav i Matra Petroleum AB: 367 897 teckningsoptioner
Sergey Funygin
Chief Operating Officer (COO)

Sergey Funygin (född 1968) har varit COO på Matra USA sedan 2014. Han har över 20 års erfarenhet av olje- och gasprospekterings- och produktionsbranschen. Funygin har en MBA-examen från Rice University (Houston, Texas).

Innehav i Matra Petroleum AB: 367 897 teckningsoptioner
Igor Indychko
Chief Technical Officer (CTO)

Igor Indychko (född 1970), har varit CTO på Matra USA sedan 2013. Han har över 25 års erfarenhet inom olje- och gasindustrin. Han Indychko har en MSc-examen inom petroleum engineering vid Moscow Academy of Oil and Gas.

Innehav i Matra Petroleum AB: 220 737 teckningsoptioner