Ledning

Maxim Barskiy
Koncernchef

Maxim Barskiy (född 1974) har varit styrelseledamot och koncernchef för Matra Petroleum Inc. sedan 2016. Maxim Barskiy blev verkställande direktör för Matra Petroleum plc i maj 2012. Dessförinnan var han sedan juni 2009 tf VD för TNK-BP, det tionde största privata oljebolaget i världen. Före TNK-BP varBarskiy VD och styrelsemedlem i West Siberian Resources (”WSR”), ett oberoende olje- och gasbolag med verksamhet i Ryssland. WSR växte mycket kraftigt under Barskiys tid som VD. Han har också mångsidig erfarenhet av att skapa och hantera företag, fusioner och förvärv, affärsutveckling och investeringsrådgivning i Ryssland, Storbritannien och USA. Barskiy har magisterexamen i nationalekonomi vid St. Petersburg State University of Engineering and Economics. Han har också studerat vid Haas School of Business, University of California, Berkeley, USA.
Sergey Funygin
Chief Operating Officer (COO)

Sergey Funygin (född 1968) har varit COO på Matra Petroleum AB sedan 2016. Han har över 20 års erfarenhet av olje- och gasprospekterings- och produktionsbranschen. Innan han anställdes som COO på Matra Petroleum Operating LLC 2014, arbetade han som rådgivare till Head of operations på Rosneft i Syd- och Nordamerika från 2012 till 2013. Han har också varit chef för kontoret i Venezuela samt vice-VD för stora projekt på TNK-BP (2008-2011). Dessförinnan var han projektchef för strategi och affärsutveckling (Houston, Texas) på ConocoPhillips (2002-2007). Funygin har en MBA-examen från Rice University (Houston, Texas).
Elena Selezneva
Chief Financial Officer (CFO)

Elena Selezneva (född 1982) har varit CFO på Matra Petroleum sedan 2016. Hon anställdes på Matra Petroleum plc 2011. Dessförinnan var hon chef för redovisning på både Russia Consulting (2008-2009) och Grant Thornton (2005-2008). Elena har över sex års erfarenhet av olje- och gasindustrin och är kvalificerad redovisningsekonom (ACCA).
Igor Indychko
Chief Technical Officer (CTO)

Igor Indychko (född 1970), har varit CTO på Matra Petroleum AB sedan 2016. Han anställdes som CTO för Matra Petroleum Plc i juni 2012. Dessförinnan var han mellan 2006 och 2011 chef för avdelningen Geologi och Reservoarteknik vid Alliance Oil Company.
Andrey Nikishenkov
Chef Affärsutveckling

Nikishenkov (född 1977) har varit chef för affärsutveckling på Matra Petroleum AB sedan 2016 ochanställdes som chef för affärsutveckling på Matra Petroleum Plc 2012. Nikishenkov kom närmast från position som chef för affärsutveckling i Alltechs avdelning för olja och gas. Under perioden 2006-2007 arbetade han på West Siberian Resources inom affärsutveckling. Han har 10 års erfarenhet inom olje- och gasindustrin och är en kvalificerad redovisningsekonom. Nikishenkov breda erfarenhet omfattar även corporate finance, förvärv och fusioner, transaktionsrådgivning och revisionstjänster. Andrey Nikishenkov har en MSc-examen i ekonomi från Higher School of Economics och en examen i matematik från Lomonosov Moscow State University.