Styrelse

För mer information om styrelsen, se Årsstämman 2019

Maxim Barskiy
Styrelseledamot och koncernchef
Inte oberoende i förhållande till bolagets och större aktieägare

Maxim Barskiy (född 1974) har varit styrelseledamot och koncernchef för Matra Petroleum AB sedan 2017. Maxim Barskiy har varit verkställande direktör för Matra USA sedan 2013. Maxim har över 12 års erfarenhet från olje- och gasindustrin. Han har MSc-examen inom nationalekonomi vid St. Petersburg State University.

Innehav i Matra Petroleum AB: Innehar 50% av aktierna i Rovelo Investments Ltd, som innehar 22 020 219 aktier i Matra Petroleum samt 50% i Winpro Ventures Corp, som innehar 2 875 000 aktier i Matra Petroleum.