Affärsidé

Matras affärsidé är att skapa uthålligt tillväxt i aktieägarvärdet genom att fokusera på att exploatera bolagets reserver, utveckla och kommersialisera olje- och gasfynd samt att genomföra selektiva förvärv.

Matras ledning har stor erfarenhet av att arbeta i Panhandle-regionen i Texas. Det är Matras uppfattning, att det i den väl utbyggda regionen finns en betydande mängd kolväten. Området gynnas av en omfattande befintlig infrastruktur samt tillgång till kompetent arbetskraft för att utveckla, driva och förvalta tillgångar. Bolagets bedömning är att den amerikanska marknaden är transparent med en gynnsam beskattning och ett ökande politiskt stöd för inhemsk oljeproduktion.

Matras uppfattning att bolaget är väl positionerat att öka både reserver och produktion och dra fördel av de möjligheter som finns i Panhandle-regionen i Texas.