Historia

Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och produktion i USA. Bolaget äger genom det helägda dotterbolaget Matra Petroleum Inc. 170 olje-och gasrättigheter i Panhandle-regionen i Texas. Matra Petroleum Inc. bildades 2013 när bolaget etablerade sig på den amerikanska marknaden genom flera förvärv. Sedan dess har Matra Petroleum Inc. producerat och sålt olja och gas i Panhandle-regionen. Det amerikanska dotterbolaget har vuxit snabbt och äger för närvarande rättigheter till 18 470 hektar (45,640 acres) netto. De bevisade reserverna uppgår till 22,8 miljoner fat oljeekvivalent.

Matra Petroleum AB bildades i november 2016 och förvärvade därefter 100 procent av det amerikanska dotterbolaget Matra Petroleum USA Inc.