Matra i korthet

OM MATRA PETROLEUM

Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med kontor i Borger och Houston, Texas, USA och i Stockholm. Bolaget noterades på Nasdaq First North i april 2017 och största aktieägare är Rovelo Investment Ltd. (62,7%), som kontrolleras av VD Maxim Barskiy. Matra har 170 olje-och gasrättigheter som täcker en yta om 18 470 hektar (45 640 acres) i Panhandle-regionen i nordvästra Texas.

Ladda ned PDF med bolagssammanfattning.

MATRA PETROLEUM I KORTHET

  • Redo för tillväxt – Högre olje- och gaspriser, i kombination med en allmänt förbättrad marknadsmiljö, stärker bolagets plattform för att växa organiskt såväl som genom förvärv.
  • Omfattande outbyggda reserver – Bolaget har 22,8 miljoner fat i bevisade olje- och gasreserver, varav 85% är outbyggda, inklusive 440 kartlagda möjliga borrplatser. Reserverna är konventionella och ytligt belägna (under 1 km) vilket innebär låga borrkostnader och att nya brunnar kan tas i drift med god lönsamhet.
  • Kraftfull utbyggnadsplan – Matras målsättning är organisk, lönsam tillväxt genom ett aktivt borrprogram samt att genomföra selektiva förvärv. Med stöd av positiva borresultat har Matra ökat den förväntade finansiella avkastningen från nya brunnar. Bolaget har ett långsiktigt produktionsmål om 6 000 fat oljeekvivalent per dag från befintliga tillgångar.
  • Erfaren styrelse och ledning – Bolagets styrelse och ledning har en omfattande erfarenhet inom oljeindustrin. VD och styrelseledamoten Maxim Barskiy byggde mellan 2004 och 2008 upp oljebolaget West Siberian Resources från att vara First North-noterat till att bli ett Nasdaq Large Cap-bolag. Styrelseordförande Eric Forss har 30 års erfarenhet från ledande positioner inom publika olje- och gasbolag.