Matra i korthet

Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och produktion i USA. Bolaget äger genom det helägda dotterbolaget Matra Petroleum Inc. 136 olje-och gasrättigheter som täcker en yta om 15 700 hektar (38 800 acres) i Panhandle-regionen i Texas. Matras reserver uppgår till 22,9 miljoner fat oljeekvivalent. Matra Petroleums aktier handlas på NASDAQ First North i Sverige under tickerkod MATRA. Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.

  • Attraktivt investeringsklimat
  • Bra positionerat i USA för att växa organiskt och genom förvärv på en förbättrad marknad
  • Verksamt i Texas, på den transparanta amerikanska marknaden
  • 22,9 miljoner fat oljeekvivalent i bevisade reserver, varav 90 procent är outbyggda
  • Omfattande tillgångsportfölj av lönsamma tillväxtmöjligheter vid rådande priser
  • Utbyggnadsprogram med målsättning att nå 6 000 fat oljeekvivalent per dag
  • Erfaren styrelse och ledning
  • Noterad vid NASDAQ First North i Stockholm (sedan 20 april 2017)