Matra Petroleum

Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och produktion i USA. Med bevisade reserver om 21,0 miljoner fat oljeekvivalent i Texas, USA, varav 90% inte är i produktion, är Matra är väl positionerat för att växa organiskt genom att exploatera bolagets reserver, utveckla och kommersialisera olje- och gasfynd. Långsiktigt produktionsmål för befintliga tillgångar är 6 000 fat oljeekvivalent per dag.

Aktuellt

Årsstämma i Matra 23 maj

> Matra Petroleums årsredovisning 2017

Matra lanserar borrprogram för att öka olje- och gasproduktionen och slutför lånefinansiering om MUSD 10

Q4 rapport 2017 (jan-dec 2017)

> Intervju med Matra’s ordförande Eric Forss

> Uppdaterad bolagssammanfattning (dec 2017)