Matra Petroleum

Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och produktion i USA. Med bevisade reserver om 22,8 miljoner fat oljeekvivalent i Texas, USA, varav 85% inte är i produktion, är Matra är väl positionerat för att växa organiskt genom att exploatera bolagets reserver, utveckla och kommersialisera olje- och gasfynd. Långsiktigt produktionsmål för befintliga tillgångar är 6 000 fat oljeekvivalent per dag.

Aktuellt

Matra offentliggör idag årsredovisningen för 2018. Revisionsberättelsen innehåller en upplysning om väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift

Årsredovisning 2018

Kallelse till Årsstämma 2019

Q4 rapport 2018 (jan-dec 2018)

> Intervju med Matra’s ordförande Eric Forss