Matra Petroleum

Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och produktion i USA. Med bevisade reserver om 22,8 miljoner fat oljeekvivalent i Texas, USA, varav 85% inte är i produktion, är Matra är väl positionerat för att växa organiskt genom att exploatera bolagets reserver, utveckla och kommersialisera olje- och gasfynd. Långsiktigt produktionsmål för befintliga tillgångar är 6 000 fat oljeekvivalent per dag.

Aktuellt

Q4 rapport 2018 (jan-dec 2018)

Uppdatering om reserver och verksamhet 2018

> Intervju med Matra’s ordförande Eric Forss