Matra Petroleum

Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och produktion i USA. Med bevisade reserver om 22,8 miljoner fat oljeekvivalent i Texas, USA, varav 85% inte är i produktion, är Matra är väl positionerat för att växa organiskt genom att exploatera bolagets reserver, utveckla och kommersialisera olje- och gasfynd. Långsiktigt produktionsmål för befintliga tillgångar är 6 000 fat oljeekvivalent per dag.

Aktuellt

Kallelse till extra bolagsstämma 18 dec 2019

Kallelse till extra bolagsstämma 1 nov 2019

Beslut om avnotering

Bolagsuppdatering 31 augusti 2019

Kommuniké från fortsatt årsstämma i Matra Petroleum

Bolagsuppdatering 10 juni 2019

Bolagsuppdatering 5 juni 2019

Ändringar i Matra Petroleums styrelse

Kommuniké från årsstämman i Matra Petroleum samt beslut om fortsatt bolagsstämma avseende val av styrelse

Bolagsuppdatering 22 maj 2019

Matra offentliggör idag årsredovisningen för 2018. Revisionsberättelsen innehåller en upplysning om väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift

Årsredovisning 2018

Kallelse till Årsstämma 2019