Matra Petroleum

Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och produktion i USA. Med bevisade reserver om 25 miljoner fat oljeekvivalent i Texas, USA, varav 90% inte är i produktion, är Matra är väl positionerat för att växa organiskt genom att exploatera bolagets reserver, utveckla och kommersialisera olje- och gasfynd. Långsiktigt produktionsmål för befintliga tillgångar är 6 000 fat oljeekvivalent per dag.

Aktuellt

Operativ uppdatering 17 oktober 2018

Operativ uppdatering 14 september 2018

Q2 rapport 2018 (jan-jun 2018)

Matra Petroleum slutför förvärv och emitterar 4 593 435 aktier som delfinansiering

> Intervju med Matra’s ordförande Eric Forss