Matra Petroleum

Matra Petroleum AB är ett svenskt oberoende olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och produktion i USA, där bolaget äger och driver 136 olje- och gasrättigheter i Panhandle-regionen i Texas. De bevisade olje- och gasreserverna uppgår till 22,9 miljoner fat oljeekvivalent och den dagliga produktionen till omkring 900 fat oljeekvivalent.