Matra Petroleum – SV

Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och produktion i USA. Med bevisade reserver om 21,0 miljoner fat oljeekvivalent i Texas, USA, varav 90% är outbyggt, är Matra är väl positionerat för att växa organiskt genom att exploatera bolagets reserver, utveckla och kommersialisera olje- och gasfynd. Långsiktigt produktionsmål för befintliga tillgångar är 6 000 fat oljeekvivalent per dag.

Aktuellt

Q4 rapport 2017 (jan-dec 2017)

Matra publicerar uppdaterade olje- och gasreserver

> Intervju med Matra’s ordförande Eric Forss

> Uppdaterad bolagssammanfattning (dec 2017)