Investerare

Matra Petroleum är listat på Nasdaq First North med tickerkod MATRA och ISIN-kod SE0009696040. Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser. Matras IR-arbete bedrivs efter principer om löpande och korrekt informationsgivning.