Brev till aktieägarna

Bäste aktieägare,

Under andra kvartalet 2017 fortsatte Matra att verkställa strategin att förbättra lönsamheten genom att ersätta äldre oekonomiska brunnar med nya mer produktiva brunnar. Hittills under 2017 har 11 nya brunnar borrats, varav 6 sattes i produktion under andra kvartalet och ytterligare 4 har färdigställts efter rapportperioden. Mer än 60 äldre brunnar har stängts ned hittills och Matra producerar f n olja och gas från cirka 235 brunnar.

Strategin resulterade i att produktionsvolymerna var 44 procent högre än i motsvarande kvartal förra året, samtidigt som produktionskostnaderna per fat oljeekvivalent var cirka 24 procent lägre. Sekventiellt ökade den totala produktionen under andra kvartalet jämfört med första kvartalet 2017, huvudsakligen som en följd av högre oljeproduktion. Gasproduktionen belastades av årligt underhållsarbete på gasbearbetningsanläggningen i Borger, Texas, som var stängd under två veckor i maj 2017.

Stärkt operationell utveckling och högre olje- och gaspriser innebar en flerfaldig ökning av intäkterna och ytterligare förstärkning av EBITDA jämfört med andra kvartalet 2016. Jämfört med första kvartalet 2017 påverkades EBITDA av lägre olje- och gaspriser under andra kvartalet samt kostnader i samband med noteringen vid NASDAQ First North. Trots detta var kassaflödet från verksamheten positivt och förbättrades jämfört både med andra kvartalet föregående år och första kvartalet i år.

Vi följer vår utvecklingsplan, sätter nya brunnar i produktion och har 10 nya brunnar i produktion under tredje kvartalet. Matra utvärderar också aktivt flera förvärvsmöjligheter i vårt område. Vårt team är fortsatt dedikerat till att ytterligare stärka Matras operationella och finansiella utveckling och position.

24 augusti 2017

Maxim Barskiy
Verkställande direktör