Kalender

Årsredovisning för 2018 beräknas publiceras sista veckan i april 2019.
Rapporten för första kvartalet 2019 (jan – mar 2019), kommer att publiceras den 23 maj 2019.
Årsstämma 2019 kommer att hållas i Stockholm den 23 maj 2019
Rapporten för andra kvartalet 2019 (jan – jun 2019), kommer att publiceras den 23 augusti 2019.
Rapporten för tredje kvartalet 2019 (jan – sep 2019), kommer att publiceras den 22 november 2019.