Pressmeddelande

Regulatoriska pressmeddelanden

23-05-2017

Kvartalet 1 januari - 31 mars 201720-04-2017

Handeln i aktierna i Matra Petroleum AB (publ) ("Matra Petroleum" eller "Bolaget") inleds idag på Nasdaq First North.11-04-2017

Matra Petroleum AB (publ) ("Matra Petroleum" eller "Bolaget") har godkänts för notering på Nasdaq First North i Stockholm. Första dag för handel är planerad till den 20 april 2017. Tickerkod kommer vara MATRA. Bolaget har tagit fram en bolagsbeskrivning, vilken nu finns tillgänglig på Matra Petroleums bolagswebb på www.matrapetroleum.com samt på Mangold Fondkommission ABs hemsida www.mangold.se.1 2 3 4