Olje-och gasrättigheter i Panhandle

Matra är ett oberoende olje- och gasbolag med fokus på produktion och utveckling av tillgångar genom sitt dotterbolag Matra USA. Matra USA började sin verksamhet 2013 och är verksamt i USA, där bolaget äger 170 olje-och gasrättigheter som täcker ett område om cirka 18 470 hektar i Texas Panhandle-regionen. Olje-och gasrättigheterna är belägna strax utanför staden Borger. Matra har sitt amerikanska huvudkontor i Houston, Texas och ett fältkontor i Borger hanterar den dagliga verksamheten.

Genom flera förvärv sedan 2013, har Matra skapat en tillgångsbas med bevisade olje- och gasreserver om 25 miljoner fat oljeekvivalent. Omkring 85 procent av reserverna är för närvarande inte i produktion. De bevisade reserverna är konventionella och de producerande reservoarerna ligger på ett djup på mellan 500 och 1 000 meter. Det genomsnittliga borrdjupet uppgår till 1 000 meter.

Matra är inriktat på produktion och utveckling med målet att öka olje- och gasreserver och produktion över tiden. Omkring 440 borrmöjligheter har identifierats inom Matras areal, vilka utgör grunden och möjligheten för framtida tillväxt tillsammans med selektiva förvärv. Matra har också kartlagt över 410 möjligheter att öka produktionen från befintliga brunnar genom åter sätta avstängda brunnar i produktion, återfracka brunnar (”refracturing”), eller fördjupa och genomföra s k work-overs på brunnar.