Reserver

Per den 30 november 2017 uppgick de bevisade oljereserverna till 11 269 tusen fat (MBO) och de bevisade reserverna av naturgas till 58 173 miljoner kubikfot. De sammanlagt reserverna uppgick till 20 964 tusen fat oljeekvivalent (MBOE). 2018 förvärvades CoreTerra med bevisade oljereserver om 3 134 tusen fat  och bevisade reserver om 4 970 miljoner kubikfot. Matras sammanlagda reserver uppgick därefter till 24 926 tusen fat oljeekvivalent.

KategoriOljaGasTotaltPV10*
Totalt, bevisade reserver14 40363 14324 926179 268
(MBO)(MMCF)(MBOE)(TUSD)
Bevisade, utbyggda och producerande1 2816 5812 37825 818
Bevisade, utbyggda och ej producerande2 17117 6395 11041 527
Bevisade, ej utbyggda 7 81733 95313 47683 664
Bevisade, CoreTerra, förvärvat 2018**3 1344 9703 96228 733

Olje- och gasreserverna (exkl CoreTerra, som förvärvades 2018) har uppskattats av de oberoende petroleumkonsulterna DeGolyer and MacNaughton i enlighet med riktlinjerna från United States Securities and Exchange Commission (SEC).

* Framtida olje- och gaspriser har beräknats i enlighet med SEC och FASBs riktlinjer baserat på de senaste 12 månadernas genomsnittliga oljepris och gaspris på NYMEX.

** Uppskattning av Matras ledning under antagande om prise på WTI-oljan i februari (2 strip),  från 2018 och framöver (USD/fat): 63,1/58,5/55,2/53,3/52,3/52,1/52,4/52,8 och 53,1 år 2026 och därefter