Reserver

Per den 30 november 2017 uppgick de bevisade oljereserverna till 11 269 tusen fat (MBL) och de bevisade reserverna av naturgasvätskor (NGL) till 58 173 miljoner kubikfot. De sammanlagt reserverna uppgick till 20 964 tusen fat oljeekvivalent.

KategoriOljaNGLTotaltPV10*
Totalt, bevisade reserver11 26958 17320 964151 009
(MBL)(MMCF)(MBOE)(TUSD)
Bevisade, utbyggda och producerande1 2816 5812 37825 818
Bevisade, utbyggda och ej producerande2 17117 6395 11041 527
Bevisade, ej utbyggda 7 81733 95313 47683 664

Olje- och gasreserverna har uppskattats av de oberoende petroleumkonsulterna DeGolyer and MacNaughton i enlighet med riktlinjerna från United States Securities and Exchange Commission (SEC).

* Framtida olje- och gaspriser har beräknats i enlighet med SEC och FASBs riktlinjer baserat på de senaste 12 månadernas genomsnittliga oljepris och gaspris på NYMEX.