Reserver

Per den 1 juni 2016 uppgick de bevisade oljereserverna till 12 528 tusen fat (MBL) och de bevisade reserverna av naturgasvätskor (NGL) till 62 006 miljoner kubikfot. De sammanlagt reserverna uppgick till 22 862 tusen fat oljeekvivalent.

KategoriOljaNGLTotaltPV10*
Totalt, bevisade reserver12 52862 00622 862149 810
(MBL)(MMCF)(MBOE)(TUSD)
Bevisade, utbyggda och producerande1 1526 5582 24521 965
Bevisade, utbyggda och ej producerande2 74119 9816 07147 764
Bevisade, ej utbyggda 8 63535 46714 54680 081

Alla reservuppskattningar har tagits från utvärderingsrapporten som upprättats av PeTech Enterprises, Inc. (PET) i enlighet med riktlinjerna från United States Securities And Exchange Commission (SEC).

* PeTech Enterprises, Inc, 1 juni 2016 i enlighet med riktlinjerna från United States Securities And Exchange Commission (SEC), med oeskalerad prognos för WTI USD 2,28/MMBtu respektive USD 40,56/fat.